Booktalks har værdi for de ordblinde elever hele året

dato

I forbindelse med den internationale ordblindeuge i uge 40, blev der for første gang afholdt booktalks på skoler i Favrskov Kommune.

Initiativet havde til formål at fremme læseglæden blandt ordblinde og usikre læsere ved at præsentere dem for alderssvarende og letlæselige bøger.

Bibliotekarerne Mette Harbo Mogensen og Mie Henriksen besøgte forskellige skoler og præsenterede 15-20 bøger for eleverne i 3.-5. og 6.-8. klassetrin.

Mie Henriksen understregede vigtigheden af at finde bøger, der er interessante for eleverne, men stadig letlæselige. Hun roste forfattere og forlag for deres arbejde med at skabe letlæselige og interessante bøger for denne målgruppe.

Alle skoler i Favrskov Kommune har modtaget lister over de udvalgte bøger, så skolebibliotekarer og lærere kan diskutere med eleverne, hvad de gerne vil læse.

Både Mie Henriksen og Mette Mondrup, læsekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Favrskov Kommune, håber, at indsatsen kan gøre en forskel for eleverne resten af året.


https://favrskov.dk/nyheder/booktalks-har-vaerdi-de-ordblinde-elever-hele-aaret
Kilde: Favrskov Kommune