Århusvej i Søften skal udvides for at lette trafikken ud til motorvejen

Århusvej skal udvides fra Motorvejskryds Aarhus Nord til Alfa i Søften (Foto: Vejdirektoratet)
dato

Som en del af arbejdet med at udvide E45 ved Aarhus skal et stykke af Århusvej i Søften flyttes og udvides til en firesporet vej. Vejdirektoratet sætter gang i arbejdet, som også byder på nye cykelstier, en buslomme og en samkørselplads.

Det er ikke kun ude på E45-motorvejen og Rute 15 Djurslandmotorvejen, at der kan opstå massive kødannelser i myldretiden.

På Århusvej i Søften kan trafikken næsten gå helt i stå på vej ud til Motorvejskryds Aarhus Nord, og trafikanter fra sidevejene kan i myldretiden vente længe på at komme ud på Århusvej.

Derfor har Vejdirektoratet i samarbejde med Favrskov Kommune sat gang i arbejdet med at flytte og udvide Århusvej fra Alfa i Søften og ud forbi motorvejskrydset ind mod Aarhus.

Vejdirektoratet står for strækningen mellem motorvejskrydset og Beta, som går i gang i slutningen af april. Favrskov Kommune står for strækningen mellem Beta og Alfa, som starter op i 2025.

Projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen fortæller, at udvidelsen er en god nyhed for borgere og erhvervslivet i området, da det reducerer kødannelser og øger trygheden for de bløde trafikanter.

”Ved at omdanne Århusvej til en firesporet vej får vi lettet trafikken fra byer som Hinnerup og Søften og ud på motorvejen og øger samtidig trygheden for cyklisterne i området ved at bygge en ny stitunnel under Århusvej. Vi udfører arbejdet i samme ombæring som udvidelsen af motorvejen, så trafikanterne ikke skal generes af vejarbejde af flere omgange,” siger Robin Højen Madsen.

Århusvej skal flyttes for at gøre plads til nye broer og til- og frakørselsramper for Djurslandmotorvejen til E45. Projektet indeholder desuden etablering af nye og bredere cykelstier, en ny buslomme samt en ny samkørselplads.

Læs mere om ombygningen af selve Motorvejskryds Aarhus Nord

Vejdirektoratet forventer at være færdig med byggeriet omkring Århusvej og Motorvejskryds Aarhus Nord omkring udgangen af 2026.

Arbejdet bliver udført af MT Højgaard og M.J Eriksson A/S.


Udvidelsen af Århusvej skal gøre det nemmere for trafikanter at komme fra Søften og ud på motorvejen ved Aarhus Nord. Selve motorvejskrydset og motorvejen står også overfor en større udbygning. (Kort: Vejdirektoratet)

Trafikale konsekvenser
Vejdirektoratet lægger ikke skjul på, at det bliver bøvlet for trafikanter og cyklister i de kommende år, men de vil sammen med deres entreprenører gøre, alt hvad de kan for at få trafikken til at glide bedst muligt.

Arbejdet omkring Århusvej vil få følgende konsekvenser:

I slutningen af april begynder arbejdet med at omlægge Århusvej til to smalle spor. Shunten, der fører trafikanterne ud på motorvejen udenom rundkørslen, bevares, men vil dog blive forkortet. Hastigheden bliver sat ned til 50 km/t.

I slutningen af maj flyttes al cykeltrafikken op på nordsiden af Århusvej til en midlertidig dobbeltrettet cykelsti, indtil arbejdet med ombygningen er færdig.

I starten af juni nedlægges buslommen før rundkørslen. Passagerer der skal ind til erhvervsområdet nord for Århusvej skal i stedet stige af øst for krydset ved Beta.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet vil medføre øget kø og længere rejsetid i myldretiden og opfordrer trafikanterne til at vise hensyn både til hinanden og dem, der arbejder langs vejen.

Vejdirektoratet udbygger motorvej E45 mellem Kolding og Randers flere steder på en i alt 60 km lang strækning. Læs mere om udvidelsen af E45 og hold dig opdateret på de trafikale gener, mens der bygges på trafikinfo.dk

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.