Favrskov Kommune anerkendes for succesfuld fastholdelse af ældreomsorgspersonale

Foto: Favrskov kommune.
dato

Favrskov Kommune bliver fremhævet som foregangskommune inden for ældreområdet, især for sin evne til at holde på medarbejderne.

Favrskov Kommune har opnået anerkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for deres evne til at fastholde social- og sundhedspersonale. Kommunen er blevet fremhævet som en foregangskommune på ældreområdet, hvor forholdene for medarbejderne har vist sig særligt gunstige.

En nylig rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet analyserer kommunernes evne til at holde fast på deres social- og sundhedspersonale. Her placerer Favrskov Kommune sig blandt de absolutte topscorere, en bedrift som vidner om en stærk indsats på området.

Medarbejdernes anciennitet i kommunen er en vigtig faktor. Omkring 30 procent af de ansatte har over 10 års anciennitet. Denne stabilitet giver et stærkt tilhørsforhold samt et grundigt kendskab til både arbejdspladsen og de borgere, de servicerer.

Der er flere vigtige temaer, der spiller ind på kommunens succes med at fastholde personale. Det drejer sig om faktorer som motivation, trivsel og arbejdsmiljø, samt muligheder for kompetenceudvikling og faglig udvikling. Hertil kommer betydningen af god ledelse, gunstige arbejdsforhold, en seniorordning og fleksibilitet i forhold til medarbejdernes forskellige livsfaser. En effektiv onboarding proces sikrer også en god start for nye medarbejdere.

Alligevel står kommunen over for udfordringer med at fastholde ufaglærte medarbejdere. Mange ufaglærte søger videreuddannelse og kompetenceløft, hvilket kan føre dem væk fra deres nuværende stillinger. For at imødegå denne udfordring tilbyder kommunen voksenelevløn til dem, der ønsker at uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet.

https://favrskov.dk/nyheder/aeldreomraadet-holder-godt-fast-i-medarbejderne

Kilde: Favrskov Kommune