Invitation til workshop: Få flere frivillige i jeres forening

Foto: Foreningskonsulent fra DGI, Flemming Mølgaard, kommer og holder oplæg..
dato

Grundlæggende oplæg som konkretiserer og provokerer - så der bliver noget at diskutere.

Af: Favrskov Idrætssamvirke

Frivillige – vi berørte det allerede på årsmødet og nu følger vi op med en workshop med fokus på det. 

Tordenskjolds soldater har været i felten rundt omkring rigtig længe, og vis ikke de skal tabe slaget, så skal der sættes gang i nogle processer der kan lette opgaverne i foreningerne.

Vi ønsker at etablere samarbejde på tværs af foreninger, roller i foreningerne og meget mere. Alt sammen for at lette mange af arbejdsopgaverne, så man får lyst til at blive ved med at være frivillig samt meget mere i foreningerne.

Agenda:
17.30 - Spisning
18.30 - Workshop med følgende indhold
- Velkommen
- Oplæg ved Flemming Mølgaard, DGI
- Korte / lange indlæg til inspiration
- Gruppedrøftelser
- Konkrete øvelser
- Afrunding
22.00 - Tak for i aften

En undersøgelse fra DIF & DGI viser at:
Mere end hver tiende dansker mellem 15 og 90 år har indenfor det seneste år været frivillige i en idrætsforening. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DGI og Danmarks Idrætsforbund. Idræt er fortsat det område med flest frivillige, og yderligere 11 pct. af respondenterne i undersøgelsen angiver, at de er interesseret i at udføre frivilligt arbejde på idrætsområdet. 

Ikke desto mindre er der en del foreninger, der enten har udfordringer med at tiltrække frivillige eller er bekymrede for rekrutteringen de kommende år.

”De frivillige i idrætsforeningerne gør en kæmpe forskel i hverdagen. Uden dem var der ingen foreningsaktiviteter. Heldigvis vil rigtig mange gerne være frivillige. Når undersøgelsen viser, at mange gerne vil være med til at arrangere konkrete og enkeltstående aktiviteter, er det en oplagt mulighed for foreningerne at gribe. For det vil aflaste dem, der tager det store ansvar ved eksempelvis at engagere sig i bestyrelsesarbejdet, som er en kerneopgave i foreningslivet.”

”Jeg er rigtigt glad for, at DIF og DGI sætter fokus på, hvordan de kan få flere frivillige, også i fremtiden. Regeringen vil fortsætte det igangværende arbejde med at lette bureaukratiske byrder for vores foreningsliv, så det bliver nemmere at være frivillig fremover,” siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Vi glæder os til at høre dine input til dette tema. Invitation sendes til foreninger der er medlem af Favrskov Idrætssamvirke, men er jeres forening ikke medlem, klares dette let klares ved at skrive til: kasserer@favrskov-is.dk

Hver medlemsforening kan gratis deltage i workshoppen med 2 repræsentanter, og flere er velkomne mod en egenbetaling på kr 100,- pr. deltager.

Kilde: Favrskov Idrætssamvirke
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.