Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes inden 15. maj 2024

dato

Som grundejer i Favrskov Kommune er det vigtigt at være opmærksom på pligten til at bekæmpe den invasive plante, kæmpe-bjørneklo. Denne plante er giftig og kan forårsage skade på både mennesker og miljø.

Bekæmpelsen er afgørende for at forhindre plantens spredning og sikre dens udryddelse på sigt.

Kæmpe-bjørneklo trives ofte på jordlodder nær vand, hvor folk sjældent kommer. Det er derfor vigtigt, at alle lodsejere er proaktive og bekæmper planten, inden den sætter frø. Frøene kan nemlig hurtigt sprede sig til omkringliggende arealer og skabe problemer for andre lodsejere.

Favrskov Kommune har fastsat minimumsfrister for bekæmpelsen: første bekæmpelse skal ske inden 15. maj, anden bekæmpelse (kontrol) inden 1. juli, og tredje bekæmpelse (kontrol) inden 15. august.

Kommunen har pligt til at reagere på manglende bekæmpelse, og bevidst undladelse kan føre til påbud. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen lade en bestand af kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet for lodsejerens regning.

Hvis du finder kæmpe-bjørneklo i kommunen, kan du indrapportere det på 89 64 52 34. For mere information og råd til bekæmpelse, besøg kommunens hjemmeside.


https://favrskov.dk/nyheder/kaempe-bjoerneklo-skal-bekaempes-inden-15-maj-2024
Kilde: Favrskov Kommune