Lungedag sætter også spot på forebyggelse

dato

Favrskov Kommune markerer igen i år National Lungedag den 15. november med et udvidet arrangement på sundhedscentret Hinneruplund.

Dagen er dedikeret til at øge bevidstheden om lungesundhed og forebyggelse, da mange danskere lever med udiagnosticerede lungesygdomme.

Arrangementet, der løber fra kl. 14-17, tilbyder blandt andet lungefunktionstest, kuliltemålinger, information om rygestop, rådgivning om kost ved lungesygdomme og inspiration til lungetræning.

Sidste år oplevede man stor interesse for de mange inspirationsstande, hvilket har medført en udvidelse af arrangementet med en time i år.

Rikke Randrup Skåning, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, glæder sig over den store interesse og opfordrer alle med symptomer fra lungerne til at deltage.

Christina Rubæk Amstrup, leder af afdeling for sundhedsfremme og forebyggelse, understreger vigtigheden af at få tjekket sine lunger, da der ofte er gode behandlingsmuligheder.

Favrskov Lungekor vil også være til stede, og der vil være gratis kaffe, the, vand, frugt og kage. Der er ingen tilmelding til arrangementet.


https://favrskov.dk/nyheder/lungedag-saetter-ogsaa-spot-paa-forebyggelse
Kilde: Favrskov Kommune