Musikskolen og PPR lyser på det, der virker

Foto: Favrskov Kommune.
dato

Favrskov Musikskole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har indledt et samarbejde, der styrker inklusion og fællesskab gennem musik og bevægelse.

Samarbejdet er en del af en større indsats for at skabe flere inkluderende fællesskaber, som byrådspolitikerne i Favrskov Kommune har afsat midler til.

Musikskolen og PPR har udviklet et otte ugers kompetenceudviklingsforløb for førskolegrupper, hvor musikskolelærere underviser i sang, musik og bevægelse, i tæt samarbejde med pædagogerne i førskolen.

PPR-kollegaer bidrager med specialpædagogiske greb og støtte til refleksionsmøder, hvor praksis evalueres og udvikles. Musikskolen har allerede gennemført flere forløb på forskellige skoler, og planlægger at gentage dem i de kommende år.

Videorefleksion er et centralt værktøj i forløbet, hvor lærere og pædagoger kan se og diskutere deres praksis. Dette har vist sig at være en effektiv metode til at forbedre undervisningen og skabe inkluderende læringsrum.


https://favrskov.dk/nyheder/musikskolen-og-ppr-lyser-paa-det-der-virker
Kilde: Favrskov Kommune