Nu starter reguleringen af rågeunger

dato

Fra 1. maj til 15. juni 2024 reguleres der rågeunger på udvalgte kommunale arealer. Reguleringen varetages af frivillige jægere og er en del af Favrskov Kommunes indsats for at begrænse generne fra de bynære rågekolonier.

Mange steder i Favrskov giver bynære rågekolonier anledning til stor frustration. De larmer og sviner, og derfor ønsker mange lokale beboere, at kolonierne bekæmpes. 

Da rågen er en fredet fugl, er det ikke muligt at udrydde kolonierne, men Favrskov Kommune arbejder målrettet med at begrænse generne fra råger i det omfang, det er muligt inden for lovens grænser. 

Tidligere på året blev der reguleret voksne råger, og fra 1. maj til 15. juni reguleres der rågeunger.

Reguleringen af rågeunger udføres af frivillige jægere på anmodning af Favrskov Kommune. Der opstilles skilte, hvor der reguleres, og jægernes aktivitet kan larme lidt, mens det står på.

Der reguleres rågeunger på følgende områder:

Hadsten 
Byskoven
Vælddalen

Hammel/Anbæk
Øst for virksomheden McBride

Hinnerup
Nørreskoven
Mindre skovstykke syd for Naturværket
Grusgraven
Skovstykke syd for Haldumvej
Øst for Haarvej
Ved Møllevej, vest for rideskolen

Thorsø
Riddermunksvej
Banestien

Hvis du har spørgsmål til reguleringen af rågeunger eller Favrskov Kommunes rågeindsats generelt, er du velkommen til at sende en mail til vandlob@favrskov.dk.

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes rågeindsats på favrskov.dk/raager.


https://favrskov.dk/nyheder/nu-starter-reguleringen-af-raageunger
Kilde: Favrskov Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.