Nyt vidtgående specialundervisningstilbud på Lilleåskolen

dato

Favrskov Kommune har godkendt et nyt specialundervisningstilbud for elever med vidtgående specialundervisningsbehov.

Tilbuddet vil være placeret på Lilleåskolen i Laurbjerg og forventes klar til august 2024. Det vil være for elever fra 0.-6. klasse. Med dette nye tilbud vil flere elever få mulighed for at få en hverdag på et skoletilbud i Favrskov Kommune, hvilket betyder kortere vej til skole og en mere sammenhængende indsats for familierne.

Det nye tilbud vil være en integreret afdeling på Lilleåskolen, men med egen økonomi og afdelingsleder.

Skolen vil blive ombygget for at imødekomme elevgruppens behov, herunder nye toiletter, bedre lydisolering, afskærmningsmuligheder, behandlingsfaciliteter og ny legeplads.

Målgruppen er elever med komplekse og sammensatte diagnoser og væsentlige udviklingsforsinkelser, herunder børn med autisme og ADHD, betydelige funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder eller mental retardering. Svagtseende børn og børn med hørenedsættelse vil også kunne være i tilbuddet.

https://favrskov.dk/nyheder/nyt-vidtgaaende-specialundervisningstilbud-paa-lilleaaskolen
Kilde: Favrskov Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.