Offentligheden inviteres til at kommentere på Favrskov Kommunes klimatilpasningsplan 2024 inden 10. september

Foto: Favrskov kommune.
dato

Klimatilpasningsplan 2024 i høring frem til 10. september 2024

Favrskov Kommune har udarbejdet en ny klimatilpasningsplan, som nu er sat i høring. Byrådet godkendte forslaget til Klimatilpasningsplan 2024 den 25. juni 2024, og i høringsperioden, der løber frem til 10. september 2024, har offentligheden mulighed for at indsende bemærkninger til planen.

Klimatilpasningsplanen udpeger de mest udsatte områder i kommunen i forhold til oversvømmelse og er udformet som en digital plan, der fungerer som en hjemmeside. Dette gør det nemt for borgerne at orientere sig om detaljer og specifikke indsatser.

Planen er nu tilgængelig for offentligheden, og eventuelle bemærkninger kan sendes pr. mail til spildevandjord@favrskov.dk senest den 10. september 2024. Det er ligeledes muligt at rette spørgsmål til samme mailadresse.

Favrskov Kommune opfordrer alle interesserede til at gennemgå Klimatilpasningsplan 2024 og indsende deres bemærkninger inden høringsperiodens udløb. Denne høring er en vigtig mulighed for at sikre, at planen bliver så omfattende og effektiv som muligt i håndteringen af fremtidige klimaforandringer.

https://favrskov.dk/nyheder/klimatilpasningsplan-2024-i-hoering

Kilde: Favrskov Kommune