Snesituationen i Favrskov

dato

Snevejret den 3. januar har skabt udfordringer på tværs af forskellige sektorer, herunder skoler, dagtilbud, ældreplejen, sundheds- og socialområdet.

Skolerne forventer at gennemføre undervisning og pasning i videst muligt omfang, men tilpasninger kan være nødvendige.

Daginstitutioner og dagplejere er åbne, men forældre opfordres til at holde børn hjemme, hvis muligt, på grund af bemandingsudfordringer.

Ældreplejen har aflyst nogle besøg, men livsvigtige besøg gennemføres. Aktiviteter i ældreområdet er aflyst, og plejecentrene har øget bemanding.

Sundhedsområdet aflyser ikke træningsaftaler, men dagsaktiviteter er lukket ned.

Tandlæger er tilgængelige for planlagte og nødbehandlinger.

Favrskov Mad forventer at levere til plejecentre og hjemmeboende borgere.

På socialområdet omlægges besøg til virtuelle møder, og fysisk fremmøde er lukket på flere områder. Situationen opdateres løbende.


https://favrskov.dk/nyheder/snesituationen-i-favrskov
Kilde: Favrskov Kommune