Sundhedsdag giver tid til refleksioner

dato

Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten afholdt igen i år en sundhedsdag for 1. års eleverne.

Fagmedarbejdere fra Favrskov Kommune deltog og bidrog med vigtig viden om emner som sex, samtykke, snus, syreskader og pH-værdi.

Eleverne blev inddraget i diskussioner og refleksioner omkring disse emner, hvilket ifølge sundhedsplejerskerne Charlotte Christensen og Kristina Rohde, hjælper dem med at tage informationen mere ind.

Forebyggelseskonsulent Lene Ommel fangede elevernes opmærksomhed med sit oplæg om snus og nikotinprodukter, og tandplejer Nadia Lebenioury og kollega Linda Jensen gav eleverne en praktisk forståelse af pH-værdier og syreskader.

Uddannelsesleder på Den Jyske Håndværkerskole, Lone Withen Petersen, udtrykte stor tilfredshed med dagens indhold og betydningen af at invitere specialister til at bidrage med deres viden.


https://favrskov.dk/nyheder/sundhedsdag-giver-tid-til-refleksioner
Kilde: Favrskov Kommune